Podporte nás

Ako môžete prispieť?

Vďaka vašim aktívnym krokom a dôkazom sme schopní identifikovať a vyšetriť korupčné a kriminálne aktivity. Váš podnet je kľúčový pre začatie akejkoľvek formy vyšetrovania a je prvým a najdôležitejším krokom v našom boji proti korupcii.

Vaša finančná podpora je pre nás nesmierne cenná. Keďže sme financovaní výhradne dobrovoľnými príspevkami, každý, či už malý alebo veľký, príspevok má veľký význam. Finančné príspevky nám umožňujú udržať našu nezávislosť a efektivitu v potieraní korupčných a kriminálnych činov.

Navyše, šírenie povedomia o našich službách je neoceniteľným prínosom. Čím viac ľudí vie o našom poslaní, tým viac nás môžu podporiť v našom úsilí. Vaše úsilie šíriť slovo o našom poslaní je rovnako hodnotné ako finančná podpora a je kľúčové pre boj proti korupcii a vytváranie spravodlivejšieho sveta.