O nás

ProtikorupcnaLinka.sk

Žijeme v dobe, keď korupcia a kriminálne aktivity môžu vážne narušiť ako individuálne životy, tak celé spoločnosti. Naším poslaním je vytvoriť efektívny a spoľahlivý prostriedok, ako týmto negatívnym javom čeliť.

Cieľom protikorupcnalinka.sk je chrániť občanov a podporovať kultúru zodpovednosti a transparentnosti vo verejnom aj súkromnom sektore. Chceme posilniť dôveru v inštitúcie tým, že poskytneme nástroj pre bezpečné a anonymné nahlásenie korupčných a kriminálnych činov.

Zároveň sa snažíme inšpirovať zmenu tým, že ukazujeme, že korupcii je možné odhaliť a potrestať. Veríme, že každý má právo na spravodlivý a rovný prístup k základným službám a možnostiam, a sme tu, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách, aby sa tento ideál stal realitou.

Nahlásiť trestnú činnosť

Ako fungujeme?

Držíme sa štyroch hlavných hodnôt, ktoré nám pomáhajú v našom úsilí bojovať proti korupcii a kriminalite.

1

Anonymné podanie

Naša platforma je navrhnutá tak, aby umožňovala úplnú anonymitu. Vaša identita bude chránená na každom kroku.

2

Vyšetrovanie

Po obdržaní podnetu začíname dôkladné vyšetrovanie. Spolupracujeme s právomocnými inštitúciami, kde je to nevyhnutné, ale udržujeme našu nezávislosť.

3

Následné kroky

Akonáhle máme dostatočné informácie, podnikáme potrebné kroky pre potlačenie korupčného konania.

4

Transparentná spätná väzba

Ak je to možné a primerané, poskytneme vám aktualizácie o stave vášho podnetu a následných krokoch, ktoré boli podniknuté.